Strona główna > Reklamacje
Jeśli chciałbyś podzielić się uwagami do naszego serwisu lub masz problemy z naszymi usługami, czekamy na Twoje opinie. Przy rozpatrywaniu reklamacji pomocne będą: Twój numer telefonu oraz model aparatu, na jaki zamówiono usługę.

Adres email:
Numer Telefonu:
Rodzaj gadżetu:
Kod zamówienia:
Numer SMS Premium:
Opis problemu: